ถาม-ตอบ

หมวด


ถาม-ตอบ: เกี่ยวกับการสมัคร

อยากสมัครเรียนทำอย่างไร
สามารถสมัครเรียนได้ในวันเวลาที่กำนดเท่านั้น จะมีปุ่มรับสมัครเรียนด้านล่างหลักสูตร
มีอบรมนอกสถานที่ไหม
มีค่ะ กรุณาสมัครที่อบรมภายนอกสถานที่ รายละเอียดโทร 022564042
อยากทราบกำหนดการ
สามารถตรวจสอบกำหนดการที่ facebook ศูนย์ฝึกอบรมปฐมพยาบาลฯ สภากาชาดไทย หรือข่าวประชาสัมพันธ์
จะได้รับ ประกาศนีย วุฒิบัตร ไหม
กรุณาในหลักสูตร สิทธิที่จะได้รับ แต่ละหลักสูตรไม่เหมือนกัน
อยากเรียน Cpr ต้องทำอย่างไง
cpr มีอยู่ในหลักสูตรต่อไปนี้
หลักสูตรการปฐมพยาบาลครบตามมาตรฐาน
หลักสูตรการปฐมพยาบาลเบื้องต้น
หลักสูตรการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานและเครื่องช็อกไฟฟ้าหัวใจอัตโนมัติ
ที่เปิดสอนในอบรมภายในสภานที่
การแต่งกายเพื่อเข้ารับการฝึก
การแต่งกายสุภาพบุรุษ และสตรี ใส่กางเกงและเสื้อที่สุภาพ เพื่อความสะดวกในการฝึกปฏิบัติ
หลักสูตรพี่เลี้ยงเด็ก จะเปิดสอนตอนไหน
มีสอนแค่อบรมภายนอกสถานที่ ณตอนนี้
จะมาศูนย์ฝึกอบรมจะมายังไง
มาได้โดยรถยนต์ส่วนตัว สามารถจอดรถได้ที่ ที่จอดรถ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย
มาใต้ดิน ลงสถานที่ สามย่าน เดินต่อมาทาง ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย
มารถไฟฟ้า ลงสถานนีศาลาแดง เดินต่อมาทาง ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย
รถประจำทางกรุณาโทร 1348องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ
อบรมมีค่าใช้จ่ายหรือไม่
กรุณาดูที่ ค่าลงทะเบียนอบรม ของแต่ละหลักสูตร
การแนบรูป
กรุณาแนบรูปหน้า ตรง ทางการดังตัวอย่าง
หน้า: 1