หลักสูตรอบรมภายในสถานที่


การดูแลสุขภาพสำหรับคนพิการ

รุ่นที่ วันที่ เวลาเรียน รับจำนวน คงเหลือ  
1 พฤหัสบดี 26 พฤษภาคม 2565 - ศุกร์ 27 พฤษภาคม 2565 08:30 - 16:30 43 คน 43/43 คน รายชื่อผู้เข้าอบรม สมัครเรียนปิดลงทะเบียน

วิทยากรสอนปฐมพยาบาลบาลขั้นพื้นฐาน สำหรับคนพิการทางการได้ยินหรือสื่อความหมาย

รุ่นที่ วันที่ เวลาเรียน รับจำนวน คงเหลือ  
2 พฤหัสบดี 7 กรกฎาคม 2565 08:30 - 16:30 65 คน 0/65 คน รายชื่อผู้เข้าอบรม สมัครเรียน

การปฐมพยาบาลเบื้องต้น ( แบบผสมผสาน )

รุ่นที่ วันที่ เวลาเรียน รับจำนวน คงเหลือ  
10 จันทร์ 11 กรกฎาคม 2565 08:30 - 16:30 30 คน 30/30 คน รายชื่อผู้เข้าอบรม สมัครเรียนปิดลงทะเบียน

การปฐมพยาบาลเบื้องต้น ( แบบผสมผสาน )

รุ่นที่ วันที่ เวลาเรียน รับจำนวน คงเหลือ  
11 อังคาร 12 กรกฎาคม 2565 08:30 - 16:30 30 คน 30/30 คน รายชื่อผู้เข้าอบรม สมัครเรียนปิดลงทะเบียน

การปฐมพยาบาลครบตามมาตรฐาน ( แบบผสมผสาน )

รุ่นที่ วันที่ เวลาเรียน รับจำนวน คงเหลือ  
5 อังคาร 23 สิงหาคม 2565 - พุธ 24 สิงหาคม 2565 08:30 - 16:30 23 คน 23/23 คน รายชื่อผู้เข้าอบรม สมัครเรียนปิดลงทะเบียน

หลักสูตรการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานและเครื่องช็อกไฟฟ้าหัวใจอัตโนมัติ ( แบบผสมผสาน )

รุ่นที่ วันที่ เวลาเรียน รับจำนวน คงเหลือ  
3 อังคาร 14 มิถุนายน 2565 08:30 - 16:30 21 คน 21/21 คน รายชื่อผู้เข้าอบรม สมัครเรียนปิดลงทะเบียน

การปฐมพยาบาลเบื้องต้น ( แบบผสมผสาน )

รุ่นที่ วันที่ เวลาเรียน รับจำนวน คงเหลือ  
8 พุธ 8 มิถุนายน 2565 08:30 - 16:30 21 คน 21/21 คน รายชื่อผู้เข้าอบรม สมัครเรียนปิดลงทะเบียน

การปฐมพยาบาลเบื้องต้น ( แบบผสมผสาน )

รุ่นที่ วันที่ เวลาเรียน รับจำนวน คงเหลือ  
9 พฤหัสบดี 9 มิถุนายน 2565 08:30 - 16:30 20 คน 20/20 คน รายชื่อผู้เข้าอบรม สมัครเรียนปิดลงทะเบียน

การปฐมพยาบาลครบตามมาตรฐาน ( แบบผสมผสาน )

รุ่นที่ วันที่ เวลาเรียน รับจำนวน คงเหลือ  
4 พฤหัสบดี 23 มิถุนายน 2565 - ศุกร์ 24 มิถุนายน 2565 08:30 - 16:30 22 คน 22/22 คน รายชื่อผู้เข้าอบรม สมัครเรียนปิดลงทะเบียน

ขั้นตอนการสมัครฝึกอบรมภายในสถานที่ศูนย์ฝึกอบรมฯ