หลักสูตรอบรมภายในสถานที่


หลักสูตรการปฐมพยาบาลเบื้องต้น (เจ้าหน้าที่สภากาชาดไทยเท่านั้น)

รุ่นที่ วันที่ เวลาเรียน รับจำนวน คงเหลือ  
2 พฤหัสบดี 25 เมษายน 2562 08:30 - 16:30 46 คน 46/46 คน รายชื่อผู้เข้าอบรม สมัครเรียนปิดลงทะเบียน

หลักสูตรการปฐมพยาบาลเบื้องต้น

รุ่นที่ วันที่ เวลาเรียน รับจำนวน คงเหลือ  
3 พุธ 24 เมษายน 2562 08:30 - 16:30 50 คน 50/50 คน รายชื่อผู้เข้าอบรม สมัครเรียนปิดลงทะเบียน

ขั้นตอนการสมัครฝึกอบรมภายในสถานที่ศูนย์ฝึกอบรมฯ