ข่าวประชาสัมพันธ์ / NEWS


ศูนย์ฝึกอบรมปฐมพยาบาลและสุขภาพอนามัย สภากาชาดไทย จัดงานวันปฐมพยาบาลโลก ประจำปี 2562

ศูนย์ฝึกอบรมปฐมพยาบาลและสุขภาพอนามัย สภากาชาดไทย จัดงานวันปฐมพยาบาลโลก ประจำปี 2562 "การปฐมพยาบาลเพื่อผู้ด้อยโอกาส" วันที่ 4 กันยายน 2562 เวลา 08.00น.-12.00น.ณ อาคารแพทยพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   .สนใจร่วมงาน....ขอเชิญสแกน QR code เข้าร่วมงานได้เลย...

อ่านเพิ่มเติม...

world first aid day coming soon

world first aid day กำลังจะมาโปรดติดตาม

อ่านเพิ่มเติม...

ศูนย์ฝึกอบรมจึงขอเลื่อนหลักสูตรปฐมพยาบาลครบตามมาตรฐาน จากวันที่ 3 -7 มิถุนายน 2562 เป็นวันที่ 8-12 กรกฎาคม 2562

คณะรัฐมนตรีเห็นชอบ กำหนดให้วันที่ 3 มิถุนายน ซึ่งเป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เป็นวันหยุดราชการประจำปี

ศูนย์ฝึกอบรมจึงขอเลื่อนหลักสูตรปฐมพยาบาลครบตามมาตรฐาน จากวันที่ 3 -7 มิถุนายน 2562 เป็น
วันที่ 8-12 กรกฎาคม 2562

เปิดรับสมัครวันที่ 10 มิ.ย.2562 เวลา 08.30 ทางออนไลน์เท่านั้น
http://www.training.redcross.or.th/


อ่านเพิ่มเติม...

ถนนปลอดภัย ใส่ใจรู้ปฐมพยาบาล

ถนนปลอดภัย ใส่ใจรู้ปฐมพยาบาล

อ่านเพิ่มเติม...

หน้า: 1