เครือข่าย / NETWORK


อบรมปฐมพยาบาล หลักสูตรการให้ความรู้เรื่องการปฐมพยาบาล ณ ศูนย์ประชุมโรงเรียนการศึกษานอกระบบ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต


เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2561 นางสุดาวรรณ ปลอดทอง นายกเหล่ากาชาดจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วยคณะกรรมเหล่ากาชาดจังหวัดภูเก็ต สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดภูเก็ต และวิทยากรเครือข่ายสภากาชาดไทย จังหวัดภูเก็ต ร่วมจัดโครงการวันปฐมพยาบาลโลก 2561 อบรมปฐมพยาบาล หลักสูตรการให้ความรู้เรื่องการปฐมพยาบาล ณ ศูนย์ประชุมโรงเรียนการศึกษานอกระบบ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 150 คน
 
     

อ่านเพิ่มเติม...

ศูนย์ฝึกอบรมปฐมพยาบาลและสุขภาพอนามัย สภากาชาดไทย

ศูนย์ฝึกอบรมปฐมพยาบาลและสุขภาพอนามัย สภากาชาดไทย สร้างวิทยากรเครือข่าย

อ่านเพิ่มเติม...

อาสาดูแลผู้สูงอายุ

ผู้สูงอายุเป็นวัยที่ร่างกายมีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่เสื่อมสภาพลง มีโอกาสเกิดการเจ็บป่วยด้วยโรคเรื้อรัง

อ่านเพิ่มเติม...

กิจกรรมตามโครงการพัฒนาจิตอาสาสู่อาสาสมัครสภากาชาดไทย จังหวัดน่าน

กิจกรรมตามโครงการพัฒนาจิตอาสาสู่อาสาสมัครสภากาชาดไทย หลักสูตรการดูแลตนเองของผู้สูงอายุ ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเปือ อำเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน

อ่านเพิ่มเติม...

หน้า: 1