ข่าวประชาสัมพันธ์ / NEWS

กิจกรรมวันปฐมพยาบาลโลก ประจำปี 2564
รายละเอียดการจัดกิจกรรมวันปฐมพยาบาลโลก 2564

กิจกรรมศูนย์ฯ / ACTIVITIES

กิจกรรมวันปฐมพยาบาลโลก ประจำปี 2564
ผ่านระบบออนไลน์ยูทูปและเฟซบุ๊กไลฟ์ ของศูนย์ฝึกอบรมฯ
ติดตามการจัดการสอนขยายผลของทีมครูจากโรงเรียนการศึกษาคนตาบอดร้อยเอ็ด
ในโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการไทย
ติดตามการจัดการสอนขยายผลของทีมครูจากโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพฯ
ในโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการไทย

วันปฐมพยาบาลโลก / WFAD

"ฮีโร่ของฉันคือเธอ"
นิทานการ์ตูนแอนิเมชันเรื่อง "ฮีโร่ของฉันคือเธอ" เนื่องในวันปฐมพยาบาลโลก ปี 2563 

เครือข่าย / NETWORK

นิเทศและประเมินศักยภาพวิทยากรเครือข่าย จังหวัดแพร่
นิเทศและประเมินศักยภาพวิทยากรเครือข่าย จังหวัดแพร่